Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Birim Yöneticisinin Mesajı

Enstitümüz Batman Üniversitesinin kuruluş yasası olan 5662 sayılı yasayla kuruluşu söz konusu olup 04.12.2008 tarihinde Müdür atanmasıyla kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. İdari ve akademik kuruluş aşamasının tamamlanmış olup gerekli altyapı oluşturulmuştur.

Enstitümüzün temel amacı; bilgi üretmek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş insan gücünün sağlanması için tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretiminde kaliteli lisansüstü yükseköğretim hizmetini vermektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken bilimsel araştırmaların evrensel, ulusal ve yöresel boyutlarını göz önünde tutmamız gerekmektedir. Yöresel sorunların çözümünde sanayi, tarım ve turizm sektörleri ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde doğru tespitler ve öneriler üretmeliyiz. Bilimin yol göstericiliğinde enstitümüzün, topluma ve insanlığa karşı sorumluluğunu ödün vermeden yerine getirmeliyiz. Tüm bu hizmetleri yerine getirirken insan, doğa, çevre sevgisini ön planda tutarak Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı ve insan haklarına saygılı, toplumsal barıştan yana tavrımızı ön planda tutmalıyız.

Misyon

Enstitümüzün misyonu; üniversitelere ve serbest piyasadaki iş sektörlerine, sanayi ve üretim merkezlerine, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş iyi elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar.

Ayrıca Fen ve mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar ve bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, yeni programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz; ileri ve uluslararası düzeyde, ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, nitelikli ve kariyer yapmış üretken araştırmacılar yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan, nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olmaktır.

Birimin kuruluş ve Tarihçesi

Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 29  Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.05.2007 tarihli ve 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı kanununda ve Yükseköğretim Kurumları öğretim elemanlarının kadroları hakkında kanun hükmünde kararname ile genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnameye ekli cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun’un ek 88 maddesiyle kurulmuştur.

Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 29  Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.05.2007 tarihli ve 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı kanununda ve Yükseköğretim Kurumları öğretim elemanlarının kadroları hakkında kanun hükmünde kararname ile genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnameye ekli cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun’un ek 88 maddesiyle kurulmuştur.

Enstitümüzde 23 Lisansüstü Programımız mevcuttur.

İlk defa Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.05.2010 tarih 17782 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2010-2011 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Fizik Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.07.2012 tarih 28968 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2011-2012 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Fizik Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Kimya Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.08.2012 tarih 36207 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2011-2012 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Kimya Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.02.2013 tarih 952 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2013-2014 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Doktora Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.06.2013 tarih 3856 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2013-2014 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Doktora Programı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Fizik Anabilim Dalı'nda Doktora Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.08.2013 tarih 45369 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2013-2014 Bahar Yarı Yılı'nda Fizik  Anabilim Dalı'nda Doktora Programı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.03.2014 tarih 1098 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Biyoloji Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.07.2014 tarih 4346 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Biyoloji Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Matematik Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.07.2014 tarih 4346 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Matematik Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Matematik Anabilim Dalı'nda II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.11.2014 tarih 68170 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2014-2015 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı'nda Matematik Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Arkeometri Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.06.2015 tarih 33615 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2015-2016 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Arkeometri Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2015 tarih 60409 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2015-2016 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı'nda II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2015 tarih 60409 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2015-2016 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.01.2017 tarih 1561 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2017-2018 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.12.2017 tarih 9892 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2017-2018 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı'nda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Biyoloji Anabilim Dalı'nda Doktora Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.04.2018 tarih 3439 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2018-2019 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Biyoloji Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı'nda Bilgi Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim Programı  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02.08.2018 tarih E.59385 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2018-2019 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı'nda Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.04.2019 tarih E.30741 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2019-2020 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Matematik Anabilim Dalı'nda Matematik Doktora Programı  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.04.2020 tarih E.27374 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Matematik Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda İnşaat Mühendisliği Doktora Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.04.2020 tarih E.28089 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Malzeme ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Malzeme ve İmalat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.04.2020 tarih E.28089 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Kimya Anabilim Dalı'nda Kimya Doktora Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.08.2020 tarih E.50112 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Kimya Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.09.2020 tarih E.57106 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı'nda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır.

Yüksek Lisans

Program Adı

Açılış Yılları

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli  Yüksek Lisans Programı

2010

Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

2012

Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

2012

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

2013

Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

2014

Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

2014

Matematik Amabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

2014

Matematik Anabilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

2014

Arkeometri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

2015

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

2015

Yenilenebilir Enerji Sistemleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

2015

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

2017

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

2017

Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

2018

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

2019

Malzeme ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

2020

 

Doktora

Program Adı

Açılış Yılları

Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı

2013

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı

2013

Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı

2017

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı

2020

Matematik Anabilim Dalı Doktora Programı

2020

Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı

2020

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dalı Doktora Programı 

2020

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

 

Prof. Dr. Şahnaz TİĞREK

Müdür   

Prof. Dr. Engin TİLKAT

Üye

Prof. Dr. Abdulkadir LEVENT

Üye

Prof. Dr. Hüseyin AYDIN

Üye

ENSTİTÜ KURULU

 

Prof. Dr. Şahnaz TİĞREK

Müdür 

Prof. Dr. Ali YILMAZ

Üye

Prof. Dr. Abdulkadir LEVENT 

Üye

Prof. Dr. İnci TÜRK TOĞRUL

Üye

Doç. Dr. Filiz AKBAŞ

Üye

Doç. Dr. Ömer Faruk ERTUĞRUL

Üye

Doç. Dr. Hamit ADİN

Üye

Doç. Dr. Mahmut AYDIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MURATOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Salih DİNÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Meral SÜER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Adem YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan DÜZ

 Üye


ANABİLİM DALI KURUL ÜYELERİ

Arkeometri Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Doç. Dr. Mahmut AYDIN (Başkan)
 2. Prof. Dr. Engin TİLKAT (Üye)
 3. Dr. Öğr. Üyesi. Beşir DAĞ (Üye)
 4. Doç. Dr. Sema TETİKER (Üye)
 5. Dr. Öğr. Üyesi Murat BAYAZIT (Üye)

 

Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Prof. Dr. Necmettin SEZGİN (Başkan)
 2. Doç. Dr. Ömer Faruk ERTUĞRUL (Üye)
 3. Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TEKİN (Üye)

 

Biyoloji Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Doç. Dr. Filiz AKBAŞ (Başkan)
 2. Prof. Dr. Engin TİLKAT (Üye)
 3. Doç. Dr. Emine AYAZ TİLKAT (Üye)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YÜRÜMEZ (Üye)
 5. Dr. Öğr. Üyesi Servet ULUTÜRK (Üye)

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Doç. Dr. Ömer Faruk ERTUĞRUL (Başkan)
 2. Doç. Dr. Necmettin SEZGİN (Üye)
 3. Dr. Öğr. Üyesi Cafer BUDAK (Üye)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNDOĞDU (Üye)
 5. Dr. Öğr. Üyesi İsmail KAYRİ (Üye)

 

Fizik Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Prof. Dr. Ali YILMAZ (Başkan)
 2. Doç. Dr. Osman PAKMA (Üye)
 3. Doç. Dr. Ömer GÜLLÜ (Üye)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OKUMUŞ (Üye)
 5. Dr. Öğr. Üyesi Cihat ÖZAYDIN (Üye)

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MURATOĞLU (Başkan)
 2. Prof. Dr. Şahnaz TİĞREK (Üye)
 3. Prof. Dr. Ziraaddin MAMMADOV (Üye)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Serhat DEMİRHAN(Üye)
 5. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can BALCI (Üye)

 

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Dr. Öğr. Üyesi Salih DİNÇ (Başkan)
 2. Doç Dr. Sema TETİKER(Üye)
 3. Dr. Öğr. Üyesi Hacı Alim BARAN (Üye)

 

Kimya Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Prof. Dr. Abdulkadir LEVENT (Başkan)
 2. Doç. Dr. Tarık ARAL (Üye)
 3. Dr. Öğr. Üyesi Murat SÜNKÜR (Üye)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Beşir DAĞ (Üye)
 5. Dr. Öğr. Üyesi Deniz BARIŞ CEBE (Üye)

 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Doç. Dr. Hamit ADİN (Başkan)
 2. Doç. Dr. Yahya Hışman ÇELİK (Üye)
 3. Doç. Dr. Hamit ADİN (Üye)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Neşe BUDAK ZİYADANOĞULLARI (Üye)
 5. Dr. Öğr. Üyesi Hasan OKTAY (Üye)

 

Matematik Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Dr. Öğr. Üyesi Meral SÜER (Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi Veyis TÜRÜT (Üye)
 3. Dr. Öğr. Üyesi Hacer BOZKURT (Üye)

 

Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Dr. Öğr. Üyesi Hasan DÜZ (Başkan)
 2. Prof. Dr. Şehmus ALTUN(Üye)
 3. Dr. Öğr. Üyesi Selman AYDIN (Üye)

 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Kurul Üyeleri

 1. Dr. Öğr. Üyesi Adem YILMAZ(Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNDOĞDU  (Üye)
 3. Dr. Öğr. Üyesi Hasan DÜZ (Üye)